KIIS
DEVELOPMENT

Správcovská
spoločnosť

O nás

KIIS

KIIS DEVELEOPMENT s.r.o., sme mladá rýchlo sa rozrastajúca správcovská spoločnosť a zameriavame sa na správu bytových a polyfunkčných domov.

Prioritne spravujeme novovybudované bytové domy v okolí Trnavy a Bratislavy. 

Našim základným princípom je aplikovať odborné skúsenosti a znalosti v oblasti správy a ekonomiky bytových domov.

Naši zamestnanci pracujú v odbore správy budov niekoľko rokov, čo prispieva ku spokojnosti vlastníkov bytových domov.

Čo robíme

Technická činnosť

 • Pravidelné kontroly a obhliadky budovy
 • Zabezpečovanie technickej evidencie budovy
 • Spracovávanie zoznamu potrebných opráv a údržby
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
 • Zabezpečovanie rekonštrukcie budov
 • Poistenie budov

Ekonomická činnosť

 • Samostatná účtovná evidencia budovy
 • Evidencia príjmov a výdavkov na účte bytového domu
 • Ročné vyúčtovanie nákladov
 • Vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Úprava a vydávanie Predpisu mesačných preddavkov na základe skutočných nákladov v predchádzajúcom období
 • Určovanie výšky záloh za služby spojené s užívaním bytu, nebytového priestoru, garážových stojísk a pivničných kobiek
 • Vykonávanie úhrad súvisiacich s prevádzkou domu a verejných poplatkov tretím stranám
 • Získavanie výhodnejších podmienok pre bytové domy pri rokovaniach s obchodnými partnermi (poisťovne,
  banky …)

Právna činnosť

 • Poskytovanie poradenstva v otázkach zákona NR SR č. 182/1993 Z. z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Kontrola plnenia nájomných zmlúv
 • Vymáhanie nedoplatkov, riešenie exekúcií, dražieb, poskytovanie právnej pomoci
 • Riešenie reklamácií

Prevádzková činnosť

 • Zabezpečovanie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou domu spočívajúcich najmä v dodávke vody, plynu, el. energie, likvidácie odpadu, servisom výťahových zariadení
 • Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
 • Upratovacie služby
 • Zimná a letná údržba areálu budovy a priľahlých spevnených plôch a komunikácií

Cenník

Aktuálny cenník poplatkov za naše služby.
Platnosť od 01.03.2023

Vybraní klienti

KIIS DEVELOPMENT s.r.o.

Sme správcovská spoločnosť so sídlom v Trnave. Radi Vám však pomôžeme kdekoľvek na Slovensku.

Sídlo spoločnosti

Kancelária

Stránkové hodiny

Pondelok
Nestránkový deň, stretnutia na základe požiadavky

 

Utorok
7:00 – 11:00


Streda

11:00 – 15:00


Štvrtok, Piatok

Nestránkový deň, stretnutia na základe požiadavky

Telefón

E-mail

(C) 2022 KIIS DEVELOPMENT s.r.o. – Všetky práva vyhradené